Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
1.10 Mimari Proje (4) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
1.11 Stastik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMAMIŞ
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
1.13 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
1.14 HUS Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.15 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMAMIŞ
1.16 Kalorifer Projesi TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
1.17 Asansör Projesi TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Dilekçe (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.31 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.32 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.33 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.34 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.35 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMAMIŞ
2.36 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMAMIŞ
2.37 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMAMIŞ
2.38 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMAMIŞ
2.39 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.40 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.41 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMAMIŞ
2.42 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.43 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.44 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.45 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.46 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMAMIŞ
2.47 Şantiye Şefi taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.48 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.49 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.50 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.51 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.52 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMAMIŞ
2.53 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı) TAMAMLANMIŞ 2020-07-08 11:55:14
2.54 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi -(Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMAMIŞ
2.55 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMAMIŞ
2.56 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMAMIŞ
2.58 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.63 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A